Polestar 3

    Under hösten kommer Polestar lansera nr 3 i ordningen. Bilen ser ut att vara en något större version av Polestar…

    Continue Reading

    Laddstationer

    Det finns idag 514 snabbladdarstaioner i USA och Canada enligt PlugShare. Du tar det lätt fram till din destinations på…

    Continue Reading