Polestar 3

Under hösten kommer Polestar lansera nr 3 i ordningen. Bilen ser ut att vara en något större version av Polestar…

Continue Reading

Laddstationer

Det finns idag 514 snabbladdarstaioner i USA och Canada enligt PlugShare. Du tar det lätt fram till din destinations på…

Continue Reading